Cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn cao cấp thông dụng

Đặng An Đặng 1536 04/10/2018

Ngữ pháp tiếng Hàn cao cấp: Được, bị .

Đây cũng được coi là một dạng bị động trong tiếng Hàn.

Cấu trúc : V+게되다

Ví dụ: 매운 음식을 못 먹었는데 한국에 와서 먹게 되었어요. Ngày trước mình không thể ăn được món cay, nhưng vì đến Hàn Quốc nên mình đã ăn được

남은 그회사에서 일하게 될거 예요 Nam sẽ được làm việc ở công ty ấy

ngữ pháp tiếng Hàn cao cấp

Ngữ pháp tiếng Hàn cao cấp :  Cho, tới…

– Đây là một trợ từ thường đi sau danh từ chỉ người để chỉ hướng của hành động hướng đến danh từ ấy

Cấu trúc : N에게 N을/를 가르치다

Ví dụ :  저에게 불어 좀 가르쳐 주세요. Hãy dạy một chút tiếng Pháp cho tôi đi ạ

어머니는 외국 학생들에게 한국어를 가르치십니다 Mẹ mình dạy tiếng Hàn cho những học sinh người nước ngoài

-Trái ngược với cấu trúc trên thì bạn có thể dùng cấu trúc  N에세서 N을/를 공부하다/ 배우다 ( từ …) để chỉ nơi xuất phát của sự việc, hành động.\

Ví dụ:  한국친구들에게서 한국어를 공부했어요 Mình đã học tiếng Hàn từ những người bạn Hàn Quốc.

Ngữ pháp tiếng Hàn cao cấp : Từ…đến, Từ…cho tới

Cấu trúc  : N에서…N까지

..에서..까지 sẽ đi sau danh từ chỉ vị trí biểu hiện, địa điểm từ sự bắt đầu đến kết thúc

Ví dụ : 집- 학교: 집에서 학교까지: từ nhà đến trường

훼- 하노이: 훼에서 하노이까지 : từ Huế đến Hà Nội

Cấu trúc: N부터 …. N까지

..부터…까지: đi sau danh từ chỉ thời gian

Ví dụ :하루 몇시부터 몇시까지 일을 해요? mỗi ngày làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?

3월부터 5월끼지 한국어를 공부하겠어요 mình sẽ học tiếng hàn từ tháng 3 cho đến tháng 5

Ngữ pháp tiếng Hàn cao cấp :    Trở thành, trở nên…

Dùng để nói về sự chuyển biến trạng thái của sự vật, sự việc

Cấu trúc: A- 아/어 지다  

아/오 + 아지다 khi A kết thúc nguyên âm

어지다 khi A  kết thúc các nguyên âm khác

해지다 khi A kết thúc 하다 .

Ví dụ :  요즘 교통이 매우 복잡해졌어요dạo này giao thông trở nên rất phức tạp quá

오래간만이는데 그녀가 예뻐 졌어요 lâu ngày không gặp cô ấy xinh lên nhiều.

Ngữ pháp tiếng Hàn : Vì …

Cấu trúc : N 때문에

             A,V + 기 때문에

Dùng để nhấn mạnh nguyên nhân

Ví dụ :

시험때문에 고향에 못 갔어요 Vì kì thi nên đã không về quê được.

무슨일 때문에 안 왔어요 Vì việc gì mà đã không đến?

Hy vọng với 5 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn cao cấp trong bài viết trên đây sẽ là những kiến thức bổ ích giúp việc học của bạn hiệu quả hơn để đạt được những kết quả cao nhất có thể.

Tin Liên Quan