Các hoạt động ngoại khóa

Thanh Giang luôn trong trái tim tôi

“Thanh Giang luôn trong trái tim tôi” đây là những...

thanhgiang 83
Hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe
Hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe

Bên cạnh chương trình học chính khóa trên lớp thì chủ trương...

thanhgiang 72