Lịch khai giảng lớp học tối tại Lê Thanh Nghị Tháng 7,8 – 2018

Đặng An Đặng 645 24/07/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT TẠI THANH GIANG CONINCON.,JSC

HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ THANH GIANG

Cơ Sở : 54 Lê Thanh Nghị – Hai Bà Trưng – Hà Nội

HOTLINE : 0918 582 233

website: https://thanhgiang.net

Tư vấn online tại : https://www.messenger.com/t/hvnnthanhgiang/

 

Tin Liên Quan