Hội thoại tiếng Nhật cùng học viên Thanh Giang- Cái đó nghĩa là gì?

thanhgiang 1074 09/08/2018

みんなの日本語 – Kaiwa: それは どういう 意味でですか – CÁI ĐÓ NGHĨA LÀ GÌ?

Video Liên Quan