Hội thoại tiếng Nhật cùng học viên Thanh Giang- Cái gì anh cũng có thể làm được nhỉ

thanhgiang 931 09/08/2018

みんなの日本語 – Kaiwa: 何でも 作れるんですね – CÁI GÌ ANH CŨNG LÀM ĐƯỢC NHỈ

Video Liên Quan