Hội thoại tiếng Nhật cùng học viên Thanh Giang- Tôi đang định sẽ bắt đầu dùng internet

thanhgiang 954 09/08/2018

みんなの日本語 – Kaiwa: インターネットを 始めようと 思っています – TÔI ĐANG ĐỊNH SẼ DÙNG INTERNET

Video Liên Quan