Hội thoại tiếng Nhật cùng học viên Thanh Giang- Tôi để quên đồ

thanhgiang 1539 09/08/2018

みんなの日本語 – Kaiwa: 忘れ物を して しまったんです – TÔI ĐỂ QUÊN ĐỒ

Video Liên Quan