Hội thoại tiếng Nhật – bài 15

Đặng An Đặng 2102 15/08/2018

Nội dung bài hội thoại tiếng Nhật số 15 xoay quanh các câu hỏi về gia đình, bài học gồm có 2 phần là nghe qua Radio sau đó xem lại toàn bộ nội dung xem khả năng nghe của mình đến đâu và bổ sung những kiến thức còn thiếu vào nhé.

Nghe đoạn hội thoại tiếng Nhật qua Radio

Nội dung bài hội thoại tiếng Nhật bên trên cần chú ý

ご家族は?

Gia đình anh thế nào?

hội thoại tiếng Nhật

  日本語 ベトナム語
ミラー きのうの 映画はよかったですね。 Bộ phim hôm qua hay nhỉ.
木村 ええ。特に あのお父さんはよかったですね。 Vâng. Đặc biệt tôi thích người cha trong phim.
ミラー ええ。私は家族を 思い出しました。 Vâng tôi nhớ đến gia đình mình.
木村 そうですか。ミラーさんの ご家族は? Thế ạ. Gia đình anh thế nào?
ミラー 両親と 姉が一人います。 Gia đình tôi có bố mẹ và một chị gái.
木村 どちらに いらっしゃいますか。 Gia đình anh sống ở đâu ạ?
ミラー 両親は ニューヨークの近くに 住んで います。

姉は ロンドンです。

木村さんの ご家族は?

Bố mẹ tôi sống ở gần New York, chị gái ở Luân Đôn.

Gia đình chị thế nào?

木村 3人です。 父は銀行員です。

母は高校で 英語を 教えて います。

Gia đình tôi có 3 người. Bố tôi là nhân viên ngân hàng. Mẹ tôi dạy tiếng Anh ở trung học phổ thông.

– Dựa vào mẫu hội thoại trên các bạn hãy luyện tập bằng cách thay đổi một số thông tin khác để cho cuộc hội thoại mới mẻ hơn nhé!

– Dưới đây là một ví dụ mẫu để các bạn tham khảo.( Các bạn hãy sử dụng các từ mới và mẫu câu đã học ). Chúc các bạn luyện tập vui vẻ và hiệu quả.

  日本語 ベトナム語
リン 火曜日の BTSのコンサートはよかったですね。 Buổi hòa nhạc của BTS hôm thứ 3 hay nhỉ.
木村 ええ。特に JOONGKOOK がすきです。 Vâng. Đặc biệt tôi thích JOONGKOOK.
リン ええ。私は姉を 思い出しました。

姉は歌が とても上手です。

Vâng. Tôi nhớ đến chị gái mình.

Chị gái tôi hát rất giỏi.

木村 そうですか。リンさんの ご家族は? Thế ạ. Gia đình chị thế nào?
リン 両親と 姉と 妹が います。 Gia đình tôi có bố mẹ, chị gái và một em gái.
木村 どちらに いらっしゃいますか。 Gia đình chị sống ở đâu ạ?
リン 両親と妹は ハノイの近くに 住んで います。

姉は タイビンです。

木村さんの ご家族は?

Bố mẹ tôi sống ở gần Hà Nội, chị gái ở Thái Bình.

Gia đình chị thế nào?

木村 4です。 父は研究者です。

母は高校で 日本語を 教えて います。

Gia đình tôi có 4 người. Bố tôi là nhà nghiên cứu. Mẹ tôi dạy tiếng Nhật ở trung học phổ thông.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài hội thoại tiếng Nhật số 15, học xong bài này các bạn hoàn toàn có thể áp dụng vào để giao tiếp với những người xung quanh trong gia đình mình nhé. Hãy rèn luyện thật nhiều để có kết quả nhanh chóng, còn điều gì thắc mắc hoặc muốn tư vấn thêm hãy liên hệ tới Thanh Giang qua hotline 096 450 2233 để được hỗ trợ.

Ôn lại bài cũ:

Hội thoại tiếng Nhật – bài 13

Hội thoại tiếng Nhật – bài 14

Tin Liên Quan