Hội thoại tiếng Nhật – bài 21

Đặng An Đặng 1401 05/09/2018

Sau khi học xong 20 bài hội thoại tiếng Nhật đầu tiên, các bạn đã cảm thấy tự tin hơn về khả năng nghe của mình chưa. Nếu đã tự tin rồi thì cũng Thanh Giang tìm hiểu nội dung bài hội thoại số 21 này nhé.

Nghe hội thoại tiếng Nhật bài 21 qua Radio

Nội dung bài hội thoại tiếng Nhật bên trên được dịch lại

わたしも そう 思います

(Tôi cũng nghĩ như vậy)

hội thoại tiếng Nhật

  日本語 ベトナム語
松本 あ、サントスさん、しばらくですね。 Ô, anh Santos , lâu không gặp nhỉ.
サントス あ、松本さん、お元気ですか。 Ô, anh Matsumoto, anh có khỏe không?
松本 ええ、ちょっと ビールを 飲みませんか。 Vâng. Anh  có đi uống bia hay gì đó không?
サントス いいですね。 Hay quá nhỉ.

サントス 今晩 10時から 日本と ブラジルの サッカーの 試合が ありますね。 Tối nay bắt đầu từ 10 giờ có trận bóng đá Nhật – Braxin nhỉ.
松本 ああ、そうですね。 ぜひ 見ないと...。

サントスさんは どちらが 勝つと 思います。

Ồ, đúng thế nhỉ. Nhất định phải xem mới được. Anh nghĩ bên nào sẽ thắng?
サントス もちろん ブラジルですよ。 Tất nhiên là Braxin rồi.
松本 でも、最近 日本も 強く なりましたよ。 Thế nhưng gần đây Nhật mạnh lên đấy chứ.
サントス ええ、私も そう 思いますが、...。

あ、もう 帰らないと...。

Vâng, tôi cũng nghĩ vậy nhưng…Ồ , tôi phải về rồi.
松本 そうですね。 じゃ、帰りましょう Vâng.  Chúng ta về thôi.

– Dựa vào mẫu hội thoại trên các bạn hãy luyện tập bằng cách thay đổi một số thông tin khác để cho cuộc hội thoại mới mẻ hơn nhé!

– Dưới đây là một ví dụ mẫu câu để các bạn tham khảo.( Các bạn hãy sử dụng các từ mới và mẫu câu đã học ). Chúc các bạn học tiếng Nhật mỗi ngày vui vẻ và hiệu quả.

  日本語 ベトナム語
マリア あ、田中さん、しばらくですね。 Ô, anh Tanaka , lâu không gặp nhỉ.
田中 あ、マリアさん、お元気ですか。 Ô, chị Maria , chị có khỏe không?
マリア ええ、ちょっと コーヒーを 飲みませんか。 Vâng. Anh  có đi uống cà phê hay gì đó không?
田中 はい。行きましょう。 Vâng đi thôi.

田中 今晩 7時から 中国と アメリカの 野球の 試合が ありますね。 Tối nay bắt đầu từ 7 giờ có trận bóng chày Trung Quốc – Mỹ nhỉ.
マリア ああ、そうですね。 ぜひ 見ないと...。

田中さんは どちらが 勝つと 思います。

Ồ, đúng thế nhỉ. Nhất định phải xem mới được. Anh nghĩ bên nào sẽ thắng?
田中 もちろん アメリカですよ。 Tất nhiên là Mỹ rồi.
マリア でも、最近 中国も 強く なりましたよ。中国が勝つと 思います。 Thế nhưng gần đây Trung Quốc mạnh lên đấy chứ. Tôi nghĩ Trung Quốc sẽ thắng.
田中 ええ、私も そう 思いますが、...。

あ、もう 帰らないと...。

Vâng, tôi cũng nghĩ vậy nhưng…Ồ , tôi phải về rồi.
マリア そうですね。じゃ、帰りましょう Vâng.  Chúng ta về thôi.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài hội thoại tiếng Nhật số 21. Các bạn học viên lưu ý, học đến đâu dứt điểm đến đó, nếu chưa nghe được phần nào nên tua lại để nghe và tập đọc lại theo mẫu thành thạo sau đó mới sang bài mới nhé.

Xem lại bài trước:

Hội thoại tiếng Nhật – bài 19

Hội thoại tiếng Nhật – bài 20

Tin Liên Quan