Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana đầy đủ nhất

Đặng An Đặng 2741 18/09/2018

Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana là một trong những học phần quan trọng nhất mà học viên không thể nào bỏ qua, nó đóng vai trò dùng để phiên âm những từ có nguồn gốc từ nước ngoài. Thanh Giang sẽ giúp bạn tổng hợp toàn bộ những nội dung cần thiết để hỗ trợ tốt nhất cho cả những người tự học tiếng Nhật online tại nhà nhé, mới các bạn cùng theo dõi.

Giới thiệu về bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana

Trọn bộ bảng chữ cái Katakana sẽ có 5 bảng nhỏ là chữ cái Katakana cơ bản, Bảng âm đục, Bảng âm ghép, Bảng ấm ngắt và Bảng trường âm.

– Chữ cái Katakana cơ bản

bảng chữ cái katakana

Bảng chữ cái gồm có 46 chữ, để ghi nhớ được các chữ cái Katakana học viên nên tham khảo theo bảng sau

– Bảng âm đục Katakana

bảng chữ cái katakana

Tương tự như bảng chữ cái Hiragana thì bảng chữ cái Katakana cũng có những âm đục được kỹ thiệu rõ ràng bằng các dấu “tenten”

– Bảng âm ghép Katakana

bảng chữ cái katakana

bảng chữ cái katakana

Bảng chữ cái tiếng Nhật

Muốn học bảng này nhanh và nhớ lâu thì học viên nên nắm chắc bảng chữ cái Katakana cơ bản và bảng âm đục thì việc học bảng âm ghép trở nên nhàn vô cùng.

Trên đây là toàn bộ những điều cần biết về bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana, có đầy đủ cách đọc, cách viết và đánh vần cho người học tiếng Nhật online tại nhà cũng có thể bám theo được. Liên hệ tới Thanh Giang qua hotline 091 858 2233 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Tin Liên Quan