Thẻ: Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp tiếng Nhật – bài 6
Ngữ pháp tiếng Nhật – bài 6

THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG Ở ĐỊA ĐIỂM NÀO ĐÓ, VỚI AI VÀ MỜI RỦ CÙNG LÀM GÌ Video ngữ pháp tiếng Nhật bài 6  Cấu trúc ngữ pháp số 1: Mẫu câu xác định tân ngữ của động từ 1. Giới thiệu về tha động từ và tự động từ trong tiếng Nhật. – Tha động từ: Là động từ chỉ sự tác động của 1 chủ thể vào...
Đọc Thêm

Ngữ pháp tiếng Nhật – bài 3
Ngữ pháp tiếng Nhật – bài 3

Mời các bạn đi vào nội dung bài học ngữ pháp tiếng Nhật số 3, nội dung gồm có 2 phần là học qua video và xem lại kiến thức Video học ngữ pháp tiếng Nhật  Cấu trúc Ngữ pháp số 1: Cách nói giới thiệu về địa điểm Đại từ chỉ địa điểm Trường hợp 1: Người nói và người nghe ở đối diện nhau. Trường...
Đọc Thêm

Ngữ pháp tiếng Nhật – bài 2
Ngữ pháp tiếng Nhật – bài 2

Mời các bạn bước vào bài học ngữ pháp tiếng Nhật số 2 cùng Thanh Giang, nội dung gồm có 2 phần là học cùng giáo viên qua video và xem lại nội dung bên dưới. Mời các bạn cùng tham khảo. Học ngữ pháp tiếng Nhật qua video Cấu trúc Ngữ pháp tiếng Nhật số 1 Đại từ chỉ vật Trường hợp 1: Người nói và người nghe...
Đọc Thêm